Stanowiska sensoryczne

Stanowiska sensoryczne do oceny organoleptycznej próbek artykułów spożywczych i wody wykonywane są według projektu i wymagań użytkownika.

Opcjonalne wyposażenie:

  • gniazda elektryczne
  • oświetlenie jarzeniowe (wybrane kolory) wraz z włącznikami lamp
  • zlewik i baterię wodną
  • półkę pod klawiaturę
  • szafkę

granty 1
granty 2