Piece SNOL

Piece o pojemnościach od 6,7 l do 39 l.

Temperatura max 1100 C lub 1300 C

Załączniki

granty 1
granty 2