Piece CZYLOK

Piece o pojemnościach od 2,5l do 22 l.

Temperatura max 1150 C lub 1350 C

Załączniki

granty 1
granty 2