Mieszadła magnetyczne IKA

Mieszadła magnetyczne z grzaniem i bez grzania, różne objętości mieszanej cieczy, regulowana prędkość obrotów. 

Mieszanie w naczyniach otwartych i zamkniętych.

granty 1
granty 2