Mętnościomierze laboratoryjne Hach

Umożliwiają wykrywanie najniższych poziomów mętności w wodzie pitnej. Możliwość pomiaru światłem białym i podczerwonym. System optyczny RATIO.Zakres pomiarowy: 0,001–10.000 NTU/FNU.Prosta kalibracja i obsługa.

Załączniki

granty 1
granty 2