Fotometr PF 12 MACHERY-NAGEL

Układ optyczny: 7 filtrów interferencyjnych, wybieranych automatycznie, niewrażliwy na światłozewnętrzne, otwarte gniazdo pomiarowe.

Długości fali: 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm , miejsce na 1 filtr dodatkowy.

Załączniki

granty 1
granty 2