Dzielnik prób RETSCH

PT 100 jest dzielnikiem obrotowym. Dzieli próbkę w ten sposób, że zawartość procentowa poszczególnych frakcji po podziale jest identyczna jak w materiale wejściowym. Materiał jest podawany i dzielony automatycznie, bez potrzeby przerywania czy straty materiału.

Załączniki

granty 1
granty 2