• 20140508_134145.jpg
 • 20160615_101309.jpg
 • 16062015577.jpg
 • DSC0042.JPG
 • biotectum-4.jpg
 • lab-2.jpg
 • s-3.jpg
 • biotectum-6.jpg
 • dygestoria-2.JPG
 • biotectum-5.jpg
 • lab-3.jpg
 • biotectum-3.jpg
 • lab-4.JPG
 • s-4.jpg
 • dygestoria-3.JPG

rzetelnafirma

Szanowni Państwo,

Informujemy uprzejmie, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

 1. Mariola Muźnierowska
 2. Tomasz Muźnierowski

prowadzący wraz z Michałem Muźnierowski działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą LABOR SYSTEM s.c. z siedzibą we Wrocławiu (51-413) ul. Kętrzyńska 29

3. Pani/Pana dane będą pozyskiwane podczas:

 • zawierania i realizacji umów handlowych,
 • składania zamówień,
 • wysyłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej,
 • wizyt w naszej siedzibie,
 • spotkań handlowych

4. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:

A - zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1b RODO) – realizacja zamówienia i umowy wymaga przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
B - zgoda Pani/Pana (art. 6 ust. 1a RODO),
C - wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO) – wystawianie i przechowywanie faktur, rozpatrywanie zgłoszeń, udzielanie odpowiedzi na zapytania, reklamacje.

5. Dane osobowe Pani/Pana będą przekazywane innym podmiotom jedynie w celu realizacji przez Labor System sc działań wymienionych w punktach 4A i 4C lub za Pani/Pana zgodą.

6. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia/realizacji umowy.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Żądania przeniesienia danych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas naszej współpracy i przez 6 lat od zakończenia realizacji ostatniego zamówienia, jednak nie krócej niż to wynika z obowiązków przechowywania danych nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Po tym czasie dane te będą usunięte.

Labor System Muźnierowscy Sp. J.

ul. Kętrzyńska 29
51-413 Wrocław

NIP 899-23-85-420 
REGON 932269686

Kontakt

laborsystem@laborsystem.pl

tel./fax +48 71 786 96 00
tel. + 48 71 787 21 50, +48 71 787 21 51
kom. +48 601 746 641, +48 605 783 384

więcej »

Zadaj pytanie

Skorzystaj z formularza kontaktowego i zadaj nam pytanie »

©2014-2018 LaborSystem.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych